Statistieken

Onder dit tabblad de inhoud en uitleg van enkele statistieken die wij opgezocht hebben.

Anke Debuf

Slachtoffers van interne agressie geven twee keer zo dikwijls aan een slechte gezondheid te hebben dan slachtoffers van externe agressie en bijna drie keer zo veel als niet-slachtoffers.

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen die voor het FRA-onderzoek zijn geïnterviewd heeft (sinds hun vijftiende) ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld meegemaakt. De cijfers betreffen niet alleen eenmalig, maar ook herhaald/structureel geweld. Dit geweld kent zowel bekende als onbekende daders en vindt plaats binnen de huiselijke kring en daarbuiten.

Aline De Jonghe

Misdaden gepleegd al dan niet met agressie doorheen de jaren.
Werknemers met gezondheidsproblemen door agressie op het werk.

Brian Cleenewerck

Werknemers die veel contact hebben met patiënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding veel agressie op hun werk.

In 1996 is de politie ruim 250 duizend personen op het spoor gekomen, die van een misdrijf werden verdacht. Eén op de vijf verdachten was jonger dan achttien jaar en dus strafrechtelijk minderjarig.

Eden Reuven

Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding stelde vast dat er in 2012 1315 dossiers over discriminatie waren, waarvan 82 te maken hadden met seksuele geaardheid. Van deze 82 incidenten, waren er 13 die te maken hadden met fysieke agressie en 40 met pesterijen (dus verbale of relationele agressie).

Jonas Larnoe

De correlatie tussen leeftijd een crimineel/agressief gedrag is het hoogst rond de puberteit (vooral 16-21 jaar oud) en neemt daarna opvallend sterk af.

Julie Ryckaert

Er zijn nationaal verschillende geregistreerde misdrijven, opvallend is de hoge piek van de wooninbraak. Deze gegevens lopen van april tot maart 2017. Alle gegevens over misdrijven worden weergegeven van 2009 tot maart 2017.

In België zijn de meest voorkomende gegevens over geweld, die over partnergeweld, geweld binnen de familiale sfeer en seksueel geweld voor de leeftijd van 18. Dit werd vastgesteld door vzwzijn die instaan voor beweging tegen geweld en dit in 2003.

Kobe Dumoulin

Geregistreerde agressiegevallen
In vlaanderen zijn er gemiddeld 754,5 geregistreerde agressieaanvallen.

Zoë Remmery

Van alle werknemers in Vlaanderen werd ongeveer één op de zeven (14%) persoonlijk geconfronteerd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. In absolute cijfers gaat het om ongeveer 322.000 werknemers die het slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. 2,2% (+/- 50.600) was het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag, 4,6% (+/- 105.800) van lichamelijk geweld en 9,6% (220.800) van pestgedrag.

Het gaat over mensen die agressie ervaren op de werkvloer. De grafiek dateert uit 2011 en gaat over de werkende mens. Je kan zien dat er twee soorten agressie zijn Interne en externe.65% van de mensen die slachtoffer zij van interne agressie overwegen een andere job maar 15% zoekt een andere job en 15% blijft waar ze zitten en zijn er zeer ontevreden over. 50% denkt te blijven werken op dezelfde plaats. Van de externe agressie is er 5% die ontevreden is en er niets aan doet. 25% zoekt een andere baan en 55% overweegt een andere baan en 69% blijft in hetzelfde bedrijf. Dus de meesten blijven waar ze zitten ook al zijn ze een slachtoffer van agressie.

Mens_Statistiek_500_414_s.jpg