Juridische En Maatschappelijke Context

Hieronder de juridische en maatschappelijke context, wetten die wij hebben moeten opzoeken in onze opdracht.

Anke Debuf

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1)

1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (1)(2)(3)
Publicatie : 2016-06-09 (Ed. 1)

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)
Publicatie : 2014-04-28 (Ed. 1)

15 MEI 2012. - Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1)
Publicatie : 2012-10-01 (Ed. 2)

20 DECEMBER 2006. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (1)
Publicatie : 2007-02-12 (Ed. 1)

Aline De Jonghe

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1)

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)

22 JANUARI 2002. - Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (1)

Brian Cleenewerck

1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (1)(2)(3)
Publicatie : 2016-06-09 (Ed. 1)

11 JUNI 2002. - Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Publicatie : 2002-06-22 (Ed. 1)

20 DECEMBER 2006. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (1)
Publicatie : 2007-02-12 (Ed. 1)

15 MEI 2012. - Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1)
Publicatie : 2012-10-01 (Ed. 2)

24 NOVEMBER 1997. Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan (1)
Publicatie : 1998-02-06 (Ed. 1)

Eden Reuven

1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (1)(2)(3)
Publicatie : 2016-06-09 (Ed. 1)

8 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (1) (2)
Publicatie : 2014-10-15 (Ed. 1)

28 FEBRUARI 2014. - Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1)
Publicatie : 2014-04-28 (Ed. 1)

15 MEI 2012. - Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1)
Publicatie : 2012-10-01 (Ed. 2)

30 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft
Publicatie : 2012-01-20 (Ed. 2)

Jonas Larnoe

30 MAART 2010. - Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling
Publicatie: 2003-03-30 (Ed. 1)

29 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012
Publicatie : 2013-11-29 (Ed. 2)

20 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012.
Publicatie : 2012-07-20 (Ed. 1)

Julie Ryckaert

11 JUNI 2002. - Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Publicatie: 2002-06-22 (Ed. 2)

15 MEI 2012. – Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1)
Publicatie: 2012-10-01 (Ed. 2)

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1)
Publicatie op 2014-03-03 (Ed. 1)

7 DECEMBER 2016. - Wet tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (1)
Publicatie: 2016-12-29 (Ed. 1)

31 JULI 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (1)
Publicatie: 2017-09-12 (Ed. 1)

Zoë Remmery

29 NOVEMBER 2013, -Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012
Publicatie: 17/01/2014 (Ed. 1)

3 APRIL 2000. -Ministerieel besluit tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Waalse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.
Publicatie: 2000-05-26(Ed.1)

9 MEI 2004 Artikel 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen.
Publicatie:2014-07-02 (Ed.1)

26 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (1)
publicati: 2012-01-23(Ed.1)