Bronnenlijst

In deze bronnenlijst, geven we een overzicht van alle bronnen die wij hebben geraadpleegd doorheen de hele taak, weergegeven in APA normen.

Anke Debuf

Cnodder, B. (2012). Een diagnostisch en therapeutisch instrument in partnerrelatietherapie. Incidentanalyse bij symmetrisch relationeel geweld Vol.38(2), pp.88-103.

De Wolf, M. (1991). Compendium van de psychologie. 10,1 : Mensbeelden in de psychotherapie. Muiderberg : Coutinho.

De Wolf, M (1998). Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie : ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Bussum : Coutinho.

Van Ijzerdoorn (2006). Gehechtheidsstrategiën van zeer problematische jongeren: onderzoek, diagnostiek en methodiek. Amsterdam : SWP.

Van Ijzerdoorn. (2014) Het signaleren van kindermishandeling. Bijzijn XL Vol.7(10), pp.8-12.

Clement, J. (2017). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren : voor leidinggevenden, coaches, ouders, leraren en begeleiders. Leuven: Lannoocampus.

Althoff, M. en Nijboer, J. (2010). Zoeklicht op geweld. sociale conflicten in het publieke domein. Den haag: Boom.

de Vries, J. (2006). Geweld. het fenomeen, het trauma en de verwerking. Utrecht: Tijdstroom.

Scholte, M. (2009). Irritatie en boosheid. Maatwerk, 10, 31-31.

Van Rompaey, M. (1999). Geweld op televisie - agressie bij kinderen: is er nu wèl of geen verband ?. Caleidoscoop, spiegel van eigentijdse begeleiding, 11(6), 20-22.

Procee, H. (2001). Cultuur en geweld. Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg 7, nr 3, 8-11.

van Lier, H. (2011). Omgaan met verbaal- en fysiek agressief gedrag: welke methodische kaders bieden ondersteuning in een Centrum voor kinderpsychiatrie [eindwerk]. Heverlee : Sociale School Heverlee.

Van Coillie, H. (2005). Behaviors associated with anger. Leuven : K.U.Leuven Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.

Reykens, J. (2016). Samen sterk: Verbondenheid creëren en de klassfeer verbeteren. Oude Luikerbaan : UC Limburg.

Groeninck, M. (29 maart 2016). Terugblik op een week van reacties en oplaaiende discussies.

Symons, K. (12 oktober 2016). Is seksueel geweld eigen aan onze cultuur?.

Pattyn, B. (24 maar 2003). Gekwetste ego’s en agressie.

Crocp, L. (2014). Introduction. Violence, victime et sociétés Traumatismes Psychiques (Pp 1-4) (2e édition) Grasset : Paris.

Wang, J. (2012). Stereoselective Alkene Synthesis. Topics in: Current Chemistry.

Vila, G. (2014). Traumatismes psychiques en milieu scolaire Traumatismes Psychiques (Pp 63-71) (2e édition) Grasset : Paris.

WDS,. (7 december 2017). Kinesist zonder reden in elkaar geslagen. Het Laatste Nieuws, 0.

Xtra, A. (2 december 2017). Seksuele intimidatie aanpakken begint tijdens de kindertijd. Het Laatste Nieuws, 0.

PLA,. (18 november 2017). Proces over politiegeweld uitgesteld door overlijden. Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid, 41.

Wydooghe, B. (2013). Zetten computerspelletjes aan tot extreem geweld ? [TV-uitzending]. Brussel: VRT/ Canvas.

VRT. (2012). Een klets op de poep … om bestwil ? [TV-uitzendig]. Brussel: VRT/ één, Koppel XL.

Islen, K. (2009). Meer vrouwen aan de top ? [TV-uitzendig]. Brussel: VRT/ één, Volt.

Wet van 11 juni 2010 tot houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen. (3 maart 2014). Belgisch Staatsblad.

Wet van 11 mei 2011 tot houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (1 maart 2016). Belgisch Staatsblad.

Wet van 4 augustus 1996 aanvulling betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ( 28 februari 2014). Belgisch Staatsblad.

Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1 oktober 2012). Belgisch Staatsblad.

Wet van 20 december 2006 wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (12 februari 2007). Belgisch Staatsblad.

Moons, E. (2012). Gezondheid en langdurig ziekteverzuim bij slachtoffers van agressie op het werk. [Foto] Geraadpleegd op 8 december 2017, cbs.nl.

Rutjes, M. (2014). Ooit fysiek en/of seksueel geweld ervaren. [Foto] Geraadpleegd op 8 december 2017, Fromkitchentocongress.com.

Aline De Jonghe

Bernard, J. (2012). Over de rooie. Amsterdam, Nederland: Boom.

Deveugele, M. (2000). Agressie. In M. Deveugele (Red.), Probleemgedrag op school (pp. 57-80). Appeldoorn, Nederlans: Garant.

Ham, M. (2013). Mag je nog kwetsbaar zijn ?: tweegesprek over eigen kracht. Alert, 2013(5), 31-35.

Plessers, A. (2008). Uit balans. Leven met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een alcoholafhankelijkheid (32LIBIS_ALMA_DS51172947250001471). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2904158

Royers, T. (2004). 'Als ik langer was gebleven, had ik haar geslagen': emoties in de zorg: woede. tijdschrift voor psychogeriatrie, 2004(16), 16-19.

Streumer, J. (2010). De kracht van werkplekleren. Den Haag, Nederland: Boom Lemma.

Tulpin, S. (2016). Ergotherapeutische benadering van yogasessies binnen een PAAZ-dienst: implementatie en evaluatie (32LIBIS_ALMA_DS51190167290001471). Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9054571

Van Beelen, A. (2007). Agressief gedrag. Bijzijn : het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, 2007(2), 33.

Vancraeynest, J. (2013). Agressie 'te lijf': De weg naar een agressiebeleid in het Sint-Theresia (32LIBIS_ALMA_DS71166788780001471). Geraadpleegd van Vives Campus

Brian Cleenewerck

Nijman, H. (1999). Aggressive behavior of psychiatric inpatients : measurement, prevalence, and determinants

Nijman, H. et al (2004) Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag

Nijman, H. et al (1995) Agressie van patiënten: een onderzoek naar agressief gedrag van psychiatrische patiënten op een gesloten opnameafdeling

Hildebrand, M. et al (2004) Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: association with sexual and nonsexual recidivism.

Gray, NS. Et al (2004) Relative efficacy of criminological, clinical, and personality measures of future risk of offending in mentally disordered offenders: a comparative study of HCR-20, PCL:SV, and OGRS

De Vries, J. (2006). Geweld: het fenomeen, het trauma en de verwerking, Utrecht : De Tijdstroom

De Loof, J. (1999) Eerste hulp bij geweld: handboek voor leerkrachten en begeleiders bij het leren omgaan met geweld bij kinderen en jongeren, Leuven: Davidsfonds

Klaasen, J. (2006) Zinloos geweld en onderwijs: een pleidooi voor meer ademruimte, Budel : Damon

Dijkstra, S. ; Baeten, P. (2003) In de herinnering gekerfd: kinderen als getuige van geweld tussen hun ouders, : Tijdschrift voor psychotherapie., Jrg. 29 nr. 3, p. 237-254

Bekkers, E. ; Daniëls, L. (1996) Geweld onder jongeren, Psychologie magazine., Jrg. 15 nr. okt, p. p.38-41

Pauwels, L. (2008) geweld in groepsverband bij Antwerpse jongeren: de bijdrage van schoolcontext en levensstijl, Tijdschrift voor criminologie., Jrg. 50 nr. 1, p. 3-16

Naessens, K. (2010) De jeugd van tegenwoordig: jongeren en geweld, Torhout : KATHO. Departement ReNo

Stockman, S. (2008) Geweld uit liefde?! een vormingspakket voor daders van partnergeweld, Kortrijk : Ipsoc

Pauwels, N. (2005) Cliënten en toekomstige cliënten van Den Ommeloop informeren over hun rechten en plichten in verband met misbruik en geweld, Kortrijk : Ipsoc

Dillen, A. (2007) Geweld in gezinnen. Uitdagingen voor het pastoraat.

Alsulaiman, A. , Boonen, R. (2006) Islam en geweld

Bogaerts, S. , Spreen, M (2011-12) Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap voor het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delictinformatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden

Koolhaas, J. M. , Bohus B. (1991) Animal Models of Human Aggression

Teles, C. Oliveira, F. (2016) Quantifying Aggressive Behavior in Zebrafish

Antonia S. New, Larry J. Siever (2002) Biochemical Endophenotypes in Personality Disorders

Neefs, E. (2014) Drill, baby, drill, de standaard, p. 34

Trappeniers, A. , Peeters, M. (2017) Bestuurslid lokale voetbalploeg zwaargewond aangetroffen in de buurt van eigen woning, Het Nieuwsblad/Regionaal: Kempen, p. 1

Gijsbert, T. (2017) Oversteek gemeden om verstekelingen, De Telegraaf, p. 8

Stafleu van Loghum, B. (2012) Geweld blijft bij incidenten

Nijman, H. (1999) A Tentative Model of Aggression on Inpatient Psychiatric Wards

Abraham, M. et al (2011) Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, Onderzoek voor Veilige Publieke Taak

(Borger Harold, agressie aanpakken in het voortgezet onderwijs: leer omgaan met lastige leerlingen : voor docenten en directie : dvd 1 : agressie, 2007)

(Brussel : VRT. Canvas, How violent are you?: The truth about violence, 2009)

(Aerts, Bart ; Ledeganck, Stefaan, Brussel : VRT Eén, Steekpartijen in Vlaanderen, 2011)

Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (1)(2)(3) (BS, 9 juni 2016)

Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS, 22 juni 2002)

Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (1) (BS, 12 februari 2007)

Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1) (BS, 1 oktober 2012)

Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan (1) (BS, 6 februari 1998)

Eden Reven

2, N. (Regisseur). (2012). Opvoeden: Thema-uitzending [Film].

Agressie in de openbare sector. (2013, april). Opgehaald van openbarediensten.acv-online.be: https://openbarediensten.acv-online.be/Images/2013-01-u43mdb-inhoud-agressie-tcm185-291584.pdf

De Coningh, E. (2016). Beschermen van zorgverleners, medewerkers, medepatiënten en de zorgvrager tegen agressief gedrag op de spoedgevallendienst.

De Groof, A. (2010). Herstel van vertrouwen: werken met jongeren rond het herwinnen van vertrouwen bij hun ouders, bekeken vanuit het kader van gerechtelijke alternatieve maatregelen voor jeugddelinquenten. Sociale School Heverlee.

De Groof, A. (2011-2012). Agressie aan de balie van de dienst spoedgevallen. Opgehaald van depot.lias.be: http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26948

De Groof, A. (2011-2012). Agressie aan de balie van de dienst spoedgevallen.

Deveugele, M. (2000). Agressie. In M. Deveugele, Probleemgedrag op school.

Ernoul, A. e. (2016, juli). Agressions sexuelles et scarifications à l’adolescenceSexual assaults and self-cuttings in adolescence. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, pp. 442-447.

Haex, T. (2012-2013). adolescenten en online coping via facebook. de relatie met depressie en agressie. Opgehaald van docs.vlaamsparlement.be: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2013/617_adolescenten_online_coping.pdf

Harmsen, H. (2001). Reageren op agressief gedrag. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Hine, F. R. (1982). Pressures Toward Socially Disintegrated Behavior: The Sources of Agression. In F. R. Hine, Introduction to Behavioral Science in Medicine (pp. 261-280). New York: Springer-Verlag.

Huysmans, N. (2014). Geweldloze communicatie in scene: Een spel ter preventie van verbale agressie in het S.O.

Luif, M. (2017, 12 01). Het moeras van haatberichten. Opgehaald van destandaard.be: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171130_03217985

MAECKELBERGH, B. (2012, januari 05). Belgische ziekenhuizen wapenen zich tegen agressieve patiënten. De Morgen, p. 6.

N.N. (2016). VAGGA AFDELING JEUGDZORG. Aanbod groepstherapieën schooljaar 2016-2017.

Op De Beeck, G. (2008, 01 15). Dossier geweld tegen leraren (1): Slachtoffers getuigen. Opgehaald van humo.be: http://www.humo.be/humo-archief/20346/dossier-geweld-tegen-leraren-1-slachtoffers-getuigen

Pateron, D. (2016). Fiche 145 – Agression sexuelle. In D. Pateron, Méga-Guide Pratique des Urgences (pp. 913-919). Amsterdam: Elsevier.

redactie, E. (2013). Teveel televisie maakt kind asociaal en agressief. EOS.

redactie, E. (2014). Snuifje oxytocine vermindert agressie. EOS.

Rosenberg, M. (Regisseur). (2014). Non violent communication Workshop [Film].

sam. (2017, 10 06). Opmerkelijk verschil rond agressie en seksualiteit bij hersenen van mannelijke en vrouwelijke muizen. Opgehaald van hln.be: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/opmerkelijk-verschil-rond-agressie-en-seksualiteit-bij-hersenen-van-mannelijke-en-vrouwelijke-muizen~a53c8b4e/

Schreurs, B. (1998). Agressie en geweld: een thematische kennismaking met de sociale wetenschappen. Amsterdam: Coutinho.

Taghon, G. (2008). Agressie! Spreken we over hetzelfde? In G. Taghon, Loop naar de maan. Praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs en opvoeding (pp. 17-20). Antwerpen: Garant.

Van Bouwel, M. (2013-2014). Relationele agressie in het lager onderwijs.

Van Coillie, H. (2005). Behaviors associated with anger. Katholieke Universiteit Leuven.

Van der Ploeg, J. (2014). Relationele agressie. In J. Van der Ploeg, agressie bij kinderen (p. 13). Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum.

Vandermeulen, A. (s.d.). Agressie in het dierenrijk. Psychologie Magazine.

Visschers, J. (2015, oktober 05). Agressie tegen publieke dienstverleners.

Visschers, J. (2016, november 09). Agressie tegen scheidsrechers: een cruciale rol weggelegd voor KBVB.

Zeker, G. e. (Regisseur). (2011). Omgaan met verbale agressie in de zorg [Film].

Zwart, D. (2006). Omgaan met fysieke agressie. In D. Zwart, Beroepspraktijkvorming verzorgende: Zorgcategorien en differentiaties niveau 3 (p. 20). Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.

Jonas Larnoe

(2013). Omgaan met agressie. Bijzijn-XL educatief magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden. 2, 28-34.

Aerts, B. (2011). Steekpartijen in Vlaanderen. [Tv-uitzending]. Brussel: VRT/Eén, Koppen.

Beeckman, T. (30 november 2017). Een kwestie van vertrouwen. De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Claes, B. (2013). Horen, zien en wat nu?: Kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld [eindwerk]. Thomas More Kempen. Departement Sociaal Werk Geel.

De Herdt, J. (2015). Fysiek interpersoonlijk geweld tegen minderjarigen : accuraat en coherent bestraft ?. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 16 (4), 331-346.

De Rycke, L. (2011). Geweld, gemeld en geteld: aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Brussel: Kinderrechtencommissariaat.

De Vleminck, J. (2017) recht en geweld.

Farrington, D.P. (1986). Crimes per population. [Afbeelding]. Geraadpleegd op 11 december 2017, aic.gov.au

Farrington, David P. (2015). Effects of getting married on offending: results of a prospective longitudinal survey of males. European journal of criminology .6, (6), 496-516. Geraadpleegd via ww.Limo.be

Farrington, David P. (2015). The life-course offending trajectories of football hooligans. European journal of criminology .12, (1), 113-125. Geraadpleegd via ww.Limo.be

Goedhuys, J. (2013). Agressie in de consultatie.

Gryson, M. (2017). Positief agressief: hoe woede benutten. Leuven: Lannoocampus.

Haboubi, C. (2009). Agressions sexuelles commises par le personnel soignant. Droit, déontologie et soin. (pp 69-74).

ICRH (2016). Presentatie “intrafamiliaal geweld gekaderd.” Intrafamiliaal geweld gekaderd. Gent.

Johnson, M.P. (2010). Erratum to: Langhinrichsen-Rolling’s Confirmation of the Feminist Analysis of Intimate Partner Violence: Comment on “Controversies Involving Gender and Intimate Partner Violence in the United States”. Sex roles. (pp 220-220).

Junger, M. (1993). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit vier etnische groepen. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. Jrg 14, (nr. 1), 26-46. Geraadpleegd via www.Limo.be

Junger, M. (1999). Trends in geweldscriminaliteit: een vergelijking tussen politiestatistieken en slachtofferenquêtes. Tijdschrift voor criminologie. Jrg 43, (nr. 3), 250-267. Geraadpleegd via www.Limo.be

Junger, M. (2003). Duwen, schoppen en slaan: agressie op jonge leeftijd. Pedagogiek in praktijk magazine. Jrg 9, (nr. 13), 16-19. Geraadpleegd via www.Limo.be

Moyaert, P. (2015). Woede en haat.

Persoons, S. (2014). Omgaan met agressie?! [eindwerk]. Thomas More Kempen: departement gezondheid en welzijn.

Persson, E. (2017). Testing the impact of frustration and anger when responsibility is low. Journal of Economic Behavior & Organization.

Roox, I. (07 december 2017). Voor de Palestijnen rest geen kruimel meer. De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Royers, T. (2004). “Als ik langer was gebleven, had ik haar geslagen”: emoties in de zorg: woede. Denkbeeld: tijdschrift voor de psychigeriatrie. 16(2), 16-19.

Ruys, T. en Ferro, L. (16 december 2017). Nooit meer (straffeloos) oorlog. De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Tulpin, S. (2016). Ergotherapeutische benadering van yogasessies binnen een PAAZ-dienst: implementatie en evaluatie [eindwerk]. Hogeschool VIVES: Brugge. Departement Gezondheidszorg.

Van der Ploeg, J. D. (2009). Agressie: ontstaan, ontwikkelingen en oplossingen. Rotterdam: Lemniscaat.

VTM. (2011). Intrafamiliaal geweld. [Tv-uitzending]. Vilvoorde: VTM – Telefacts, Telefacts.

VTM. (2011). Veldsslag na het voetbal. [Tv-uitzending]. Vilvoorde: VTM – Telefacts crime, Telefacts crime.

Kobe Dumoulin

Butler, G. K.L., & Montgomery, A.M.J. (2004). Impulsivity, risk taking and recreational ‘ecstasy’
(MDMA) use. Drug and Alcohol Dependence, 76, 55–62.

Chermack, S.T., & Giancola, P. R. (1997). The relation between alcohol and aggression: an integrated
biopsychosocial conceptualization. Clinical Psychology Review, 17, 621–649
.
Dixon, D. R., Kurtz, P.F., &Chin, M.D. (2008). A systematic review of challenging behaviors in children
exposed prenatally to substances of abuse. Research in Developmental Disabilities, 29, 483–502.

Duke, A.A., Giancola, P.R., Morris, D. H., et al. (2011). Alcohol dose and aggression: another reason
why drinking more is a bad idea. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 72, 34–43.

Gan, G., Sterzer, P., Marxen, M., et al. (2015). Neural and behavioral correlates of alcohol-induced
aggression under provocation. Neuropsychopharmacology, 40, 2886–2896.

Hasselt, N. van (red.). (2010). Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder
jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut. https://assets.trimbos.nl/docs/574ce685-d7af-409f-bb9e-
71107fcd48d6.pdf

Hoaken, P.N., & Stewart, S.H. (2003). Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior.
Addictive Behaviors, 28, 1533–1554.

Krul, J., & Sannen, A. (2016). Factsheet opwindingsdelier. Informatie voor politie, beveiliging en
hulpverlening. Utrecht: Trimbos-instituut. https://psychotraumanet.org/nl/opwindingsdelierinformatie-
voor-politie-beveiliging-en-hulpverlening-factsheet

Kuypers, K.P.C., Steenbergen, L., Theunissen, E.L., et al. (2015). Emotion recognition during cocaine
intoxication. European Neuropsychopharmacology, 25, 1914–1921

Lang, A. R., Goeckner, D. J., Adesso, V. J., et al. (1975). Effects of alcohol on aggression in male social
drinkers. Journal of Abnormal Psychology, 84, 508–518

Licata, A., Taylor, S., Berman, M., & Cranston, J. (1993). Effects of cocaine on human aggression.
Pharmacology Biochemistry and Behavior, 45, 549–552

Niesink, R. J., Brunt, T.M., & Croes, E.A. (2015). Ecstasy: PMMA, MDMA en hooggedoseerde pillen.
Verslaving, 11, 89–102.

Ode, S., Robinson, M.D., & Wilkowski, B.M. (2008). Can one’s temper be cooled? A role for agreeableness in moderating neuroticism’s influence on anger and aggression. Journal of Research in
Personality, 42, 295–311.

Ramaekers, J. G., & Kuypers, K.P.C. (2006). Acute effects of 3,4-methylenedioxymethamphetamine
(MDMA) on behavioral measures of impulsivity: alone and in combination with alcohol. Neuropsychopharmacology,
31, 1048–1055

Tomlinson, M.F., Brown, M., & Hoaken, P. N. (2016). Recreational drug use and human aggressive
behavior: a comprehensive review since 2003. Aggression and Violent Behavior, 27, 9–29

Julie Ryckaert

11 JUNI 2002. - Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Publicatie: 2002-06-22 (Ed. 2)

15 MEI 2012. – Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1)
Publicatie: 2012-10-01 (Ed. 2)

22 NOVEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (1)
Publicatie: 2014-03-03 (Ed. 1)

31 JULI 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (1)
Publicatie: 2017-09-12 (Ed. 1)

7 DECEMBER 2016. - Wet tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (1)
Publicatie: 2016-12-29 (Ed. 1)

Borger, H. (Directeur). (2007). Agressie aanpakken in het voortgezet onderwijs: leer omgaan met lastige leerlingen: voor docenten en directie: dvd 1: agressie [video]. S.I.: HRMedia.

Boschman, J. (25 september 2017). Einde conflict wasbaas en gemeente. De Stentor, 20.

Cerutti, F., Ragionieri, R. (2001). Identities and Conflicts. London: Palgrave Macmillan.

Charron, C.G., Evers, S.M., Fenner, E.C. (1976). Behavior: Individual Differences. Londen: Palgrave.

De Bruijn, C., Van Den Brink, W., De Graaf, W., Vollebergh A.M. W. (2005). Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. 60(5), 153-163.

Devolder, S. (2017). Interculturele conflicten: Hoe kan een middelbare school omgaan met interculturele conflicten.[eindwerk]. Geraadpleegd via URL.

Dhaene, L. (13/12/2017). Hoge jeugdcriminaliteit, maar geen jeugdsanctierect. Geraadpleegd via https://www.n-va.be/nieuws/hoge-jeugdcriminaliteit-maar-geen-jeugdsanctierecht

Dijkstra, J. K., Ashwin, J. R. (2013). Status-Based Influence Processes: The Role of Norm Salience in Contagion of Adolescent Risk Attitudes, 574-585.

Dijkstra, J. K., Lindenberg, S., & Veenstra, R. (2007). Same-gender and cross-gender peer acceptance and peer rejection and their relation to bullying and helping among preadolescents: Comparing predictions from gender-homophily and goal-framing approaches. Developmental Psychology, 43(6), 1377-1389.

Dijkstra, J.K. (2008). Populariteit: onderzoek naar erbij horen tijdens de pubertijd, 4, 27-28. KA2005/90.I 

Dijkstra, J.K., Lindenberg, S. & Veenstra, R. J. (2008). Abnorm Child Psychol 36, 1289. 

Dijkstra, P. (2013). Humeurbewuste communicatie: communiceren met resultaat, 5, 12-15.

Federale Politie (20/07/2017). Criminaliteitsstatistieken. Geraadpleegd op datum 18/12/2017, op http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/grafiek-tijdslijn-criminele-figuren/

Gevaert, A. (2017). Omgaan met conflicten op de speelplaats. [eindwerk]. Geraadpleegd via URL.

Heiremans, J. (1994). Communicatie en interne imago-opbouw: een kader. 6, 20-23.

Laninga-Wijnen, L. (2014). The role of best friends in educational identity formation in adolescence, 47, 28-37.

Lauwaert, J. (2017). Recht en geweld. Antwerpen: Polis.

Mattelin, E. (2011). Werkboek communicatie. Antwerpen: Garant.

Michels, W. (2000). Basisboek communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Peeters, J. (2009). Boosheid de baas met ACT. Woedetijgers niet loslaten! In: Psychopraxis.

Ritzen, H. (2005). Weerstanden in de communicatie. 5, 29

Sabbe, N. (1997). Kinderen beter leren omgaan met ruzies en conflicten op de speelplaats [eindwerk]. Torhout: KATHO-voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs.

Schénowitz G. et al. (1999). Communication. 29, 313-314.

Sijstema, J., Ojanen, T., Veenstra, R., Lindenberg S., Hawley, P. (2010). Forms and Functions of Aggression in Adolescent Friendship Selection and Influence: A Longitudinale Sociale Network Analysis. 19(3), 515-534.

Sijtsema, J., Lindenberg S., Veenstra R. (2012) Vriendschappen van agressieve jongens. Amersfoort: Agiel.

Ullenbroeck, P. (23 september 2017). Winkeliers worstelen met aanpak agressieve klanten. De stem, 1.

Van der burg, J. (23 september 2017). Meester van ongekende woede. Het parool, 98.

Van der Knaap, L. (2010). Daders van huiselijk geweld. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Van Lawinck, J., Groen, M. (2003). Wat is geweld: enkele cijfers. Geraadpleegd via http://www.vzwzijn.be/wat-is-geweld/enkele-cijfers

Veenstra, R., Dijkstra, J.K., Steglich, C., Van Zalk, M.H.W (2013) Network-Behavior Dynamics http://doi.org/10.1111/jora.12070

VRT. Canvas. (2009). How violent are you?: The truth about violence. [TV-uizending]. Brussel: VRT. Canvas.

VTM. Telefacts. (2013). Drinken en knokken [TV-uitzending]. Vilvoorde: VTM –Telefacts.

Withaeckx, S. (2013). Van de liefde geslagen. Nieuwe vormen van familiaal geweld feministisch bekeken. Brussel: VUBPress.

Zoë Remmery

Baeten P, Geurts E. In de schaduw van het geweld. Utrecht: NIZW, 2002

Baillien, E., Notelaers, G., De Witte, H., & Matthiesen, S. B. (2011). The relationship between the work unit's conflict management styles and bullying at work: Moderation by conflict frequency. Sage Publications.

Dutton DG. De partnermishandelaar. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2000.

Dutton DG. The domestic assault of women: Psychological and justice. Perspectives. Vancouver: UBC Press, 1995.

Emmerechts, S. (2001). mobbing of pesten op het werk . antwerpen : Manteau.

Horwath, J. (1999). Samenwerking tussen instellingen bij het vermoeden van het Syndroom van Münchhausen by proxy: dilemma's voor de hulpverlening. Paspoort maatschappelijk werk, pp. p. 95-113

Jaspaert, E., Groenen, A., & Vervaeke, G. (2011). geweld tussen partners: een stand van zaken na vier decennia onderzoek. Leuven: Acco (Leuven) .

Kluivers, S. (2017, december 16). Gooien met zuur als wraak voor ’roddels’. telegraaf, p. 8.

R-VW. (sd). Opgehaald van touche : http://vzwtouche.be/

Schuur, G. (1993). Methodisch helpen bij agressieproblematiek : een systematische, multidisciplinaire aanpak voor hulpverleners volgens de Agressie Programma Aspecten Methode (APAM-1S). Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Schuur, G. (2011). Conflicten en agressie in de medische praktijk. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Schuur G. (2004).De gewelddadige man, hulp bij verandering van levensstijl. Amsterdam: Boom

Stevens, L. (1998). De wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan.

Tulloch, R. (Regisseur). (1999). Achter gesloten deuren. Ouderenmishandeling in de thuissituatie [Film].

van den Berg, A.-M. (Regisseur). (2004). Vergeten kinderen deel 1 en 2: twee documentaires over kinderen die getuige zijn geweest van huishoudelijk geweld [Film].

van der Kruk, T. (2011). 'Vroeger was het zwijgen tenzij, nu is het spreken tenzij …': Aanpak kindermishandeling en huishoudelijk geweld in het St. Franciscus Gasthuis. Tijdschrift voor verpleegkundigen, pp. 32-34.

Van Hemelrijk, K. (2008). Munchausen by proxy syndroom: huidige kennis en handelingspatronen bij huisartsen. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Vilvoorde : VTM - Telefacts (Regisseur). (2011). Intrafamiliaal geweld [Film].

vrouw overleden na messteek van haar man . (2017, juli 09). nieuwsbald , p. 3.

Waele, M. G. (sd). hoe woede benutten . lannoo campus .

Waes, N. B. (Regisseur). (2014). binnenzicht [Film].

Wolfs, L. (2016). Agressie benaderd vanuit emotionele ontwikkeling van Dosen en Geweldloos verzet van Omer: Smeed het ijzer als het koud is. UC Limburg, : Diepenbeek : UC Limburg, .