Basisteksten

Dit zijn de teksten dat we hebben gebruikt om ons onderzoek rond te baseren. Ook staan de bronvermelding er bij van elke tekst zodat u deze kan terugvinden.

Aline De Jonghe: Thissen, A. J. C., Ekkerink, J. L. P., Mahler, M.M., Kuin, Y., Wetzels, R. B. en Gerritsen, D. L. (2010). Boos, bedreigd of impulsief? Een onderzoek naar premorbide persoonlijkheid en agressie bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners, 41, 116-125.
opgehaald van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03096193.pdf

Anke Debuf: Cnodder, B (2012). Een diagnostisch en therapeutisch instrument in partnerrelatietherapie. Incidentanalyse bij symmetrisch relationeel geweld Vol.38(2), pp.88-103.
Opgehaald van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12485-012-0009-x.pdf

Brian Cleenewerck: Mudde, N. et al (2011). Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de hcr-20.
Opgehaald van http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/zoeken/term

Eden Reuven: De Groof, A. (2011-2012). Agressie aan de balie van de dienst spoedgevallen. Opgehaald van depot.lias.be: http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26948

Jonas Larnoe: Junger, M. (2004). De oorsprong van geweld. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
Opgehaald van https://pure.uva.nl/ws/files/2178644/46129_Junger.pdf

Julie Ryckaert: Laninga-Wijnen, L. et al (2017). Populaire jongeren zetten een norm voor vriendschappen en agressie in de klas.
Opgehaald van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12453-017-0160-9.pdf

Kobe Dumoulin: Amsterdam J. en Niesink R, (2017), Verslaving (geweld door alcohol en drugs), 3e druk, pp. 189-197
Opgehaald van: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-017-0132-z.pdf

Zoë Remmery: Schuur, Geuk (2009). Omgaan met agressie.vormen van agressie.zevende druk.//Bohn Stafleu van Loghum : Imprint Bohn Stafleu van Loghum
opgehaald van https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007%2F978-90-313-6962-1